Barn & Ungdomskör i Västerås stift 2019

 

OBS! Alla anmälningar görs via Sensus!

https://www.sensus.se/ungkyrkomusik2019

 

Flickkörfestival, Stiftsgården Rättvik 22-24 mars

tjejer 12-20 år
 

”Jungfru Maria från gregorianik till folkton”

 Repertoar:    Gammalkyrkligt introitus Jungfru Marie Beb:

                 Se jungfrun skall föda en son (Kyrkohandbokens körutgåva)

                 Jungfru Maria, Erik Axel Karlfeldt, Nils Söderström

                      (t.ex. ur Den svenska sångboken)

                 Ave Maria, David Hamilton (Sulasol 427)

                 Marias vaggsång, Max Reger (på svenska)

                      (ur Julkörprisma, Gehrmans CG7501)

                 Maria går bland törnrossnår, Anna Cederberg Orreteg

                      (Bo Ejeby förlag 1289)

                 Var inte rädd för mörkret, Karin Rehnqvist

                      (Sånger ur jorden, Edition Reimers ER103055)

                 Jag såg dig, Kraja (ur Brusand hav, Bo Ejeby 1240)

                 Elins trall, Kraja (ur Vackert väder, Bo Ejeby 1166)

                 There is no rose, ur Ceremony of Carols, Benjamin Britten

                 (Boosey & Hawkes LCB11)

                 Jag vet en dejlig rosa, arr. Eva Ericsson Berglund

                 (ur Trestämt SSA, Notfabriken, finns även som direktnot på Notpoolen)

                 Tre lå ur I välsignan och fröjd, Hans Kennemark

                      (Argument förlag)

                 Folkliga koraler med Sofia Sandén

 Ledare:       Linnéa Brorson, sångpedagog under helgen för hela kören samt individuella lektioner. Fortbildning för körledare och kyrkomusiker.

                 Sofia Sandén, folksångerska, logonom och sångpedagog. Leder oss i folklig sång samt har workshop för körledare och kyrkomusiker.

                 Kira Lankinen, musikkonsulent. Orgel & pianoackompanjatör.

                 Anki Resare & Anna Kjellin, körledare.

Program

Fredag:       Middag kl 17/ repetition/ fika/ aftonbön

Lördag:       Morgonbön/ frukost/ repetition/ lunch/ fritid/ workshops/sånglektioner/ middag/ repetition/ mässa/             kvällsfika/öppen scen

Söndag:      Frukost/ repetition/ musikhögmässa i Rättviks kyrka kl 11/lunch och avslutning

 

Fortbildning för körledare

Linnéa Brorson: Fredag fm: egna sånglektioner á 20 min   Fredag efm: gruppseminarium om unga röster

Sofia Sandén:  Lördag efm: Folklig sångtradition och utförandepraxis

Anmälan: Preliminär 15 december 2018, definitiv 15 februari 2019

Anmälan görs via Sensus!

https://www.sensus.se/ungkyrkomusik2019

 

Barnkördag Gustafs kyrka lördag 6 april

Barnkördag Dala Järna kyrka lördag 13 april

 

”Sånger från fastlagssöndag till långfredag”

 

Repertoar:   Du är skaparen, Georg Riedel (ur Idel Riedel, Gehrmans)

                 Mitt rikes hemlighet, Natalie Sleeth

                 (ur Laudate 2, eller särtryck SKG10243, Gehrmans)

                 Kärlekens väg, - melodi B - Ellinor Wiman

                 Kampen mot ondskan, Ellinor Wiman

                      (ur Att älska är gratis, Wessmans 201507)

                 Dona nobis pacem, psalm 693

                 Kyrie, Piret Rips (skickas till de anmälda)

                 Hosianna, Jan Mattsson (ur Redan innan, Verbum musik)

                 Han är här, sjung hosianna, John D. Horman

                      (Sensus körmusik 322, Gehrmans)

                 Jesus rider in i Jerusalem, Egil Hovland

                      (ur Fylld av glädje, NMS 6667)

                 Pojken med palmen Anna Cederberg Orreteg

                      (Sensus körmusik 381)

                 En ny start, Povl Chr. Balslev (ur Så gick det till, Sensus körmusik 686)

                 Ave verum corpus, Edward Elgar (Sensus körmusik 146)

                 Agnus Dei, Samuel Webbe (Wessmans 7810)

                 Jag tänker på min Herre, Anna Cederberg Orreteg

                 (Sensus körmusik 379)

Musiker och körledare i Gustafs:

Daniel Larsson och Anna Kjellin

Musiker och körledare i Dala Järna:

Peter Resare och Anki Resare

Program:     Samling i respektive kyrka med frukt kl 9.30/

                 Repetition kl 10/ Lunch kl 12/ Repetition, aktiviteter, fika/

                 Musikgudstjänst kl 16/ Korv med bröd/ Hemresa

 

Ange i anmälan även antal sjungande vuxna i rutan ”övriga upplysningar”.

Vi erbjuder sång under dagen för medföljande vuxna under ledning av Agnes Falk och Ulrika Ryssmats.

Anmälan: 1 februari 2018

Fortbildning för körledare:

Konsten att välja repertoar för barn och unga till kyrkoårets söndagar med Maria Bergström, organist och barnkörledare i Högalids församling, Stockholm

Anmälan görs via Sensus!
https://www.sensus.se/ungkyrkomusik2019

 

Nationell ungdomskörfestival Åhus 10-12 maj 

 

Gosskörfestival, Stiftsgården Rättvik 23-26/5

killar 8-25 år

Mer info: www.gosskor.se

 

Barnkörläger med orgelspel

Tomaskyrkan Västerås 4-5/10

 ”Vi sjunger sånger från advent till kyndelsmäss”

 

 Repertoar:   Nu kommer julens högtid snart, Agneta Sköld

                      (ur 10 Sånger för barnkör, Sveriges körförbunds förlag)

                 Advent är här, Carl-Bertil Agnestig (ur Diskanten 7, Verbum musik)

                 Lucia stiger fram, Anna Cederberg-Orreteg (Gehrmans GE11027)

                 Lucia du kommer i midvintertid, Bengt Isaksson

                 (skickas till de anmälda)

                 Och det hände vid den tiden, arr. David Willcocks

                 (ur Carols vid Betlehem, Verbum musik)

                 Långt mer än en saga, Philip Godfrey (Sensus körmusik 704)

                 Julbön, Carl-Bertil Agnestig (ur Diskanten 3, Verbum musik)

                 Lyssna, gläd dig! Natalie Sleeth

                      (ur Laudate 1 eller särtryck Sensus körmusik 581, Gehrmans)   

                 Hodie Christus natus est, Benjamin Britten

                 (ur Ceremony of Carols, Boosey & Hawkes LCB11)

                 Hör, klockors sång, arr. Bengt Isaksson (Sensus körmusik 868)

                 Vad ska vi ge till barnet i krubban, visa från Katalonien

                 (ur Navidad! Julsånger från Spanien, Gehrmans CG7362)

                 Stjärnan, Jerker Leijon (ur Regnbågens folk, Argument)       

                 Gud, jag har väntat så länge, Egil Hovland

                 (ur Fylld av glädje NMS6667)

                 Låt oss vandra i ljuset, Egil Hovland (Sensus körmusik 338)                

                Körledare och Ackompanjatörer: Anki Resare, Agnes Falk, Anna Kjellin, Ulrika Ryssmats

Program 

Fredag:    Middag kl 17/ inkvartering

           (ta med sovsäck och liggunderlag)

           repetition kl 18/ kvällsfika/ aftonbön

 Lördag:    Frukost kl 8/ repetition/ aktivitet/ lunch kl 12/ repetition/

           förstärkt fika/ musikgudstjänst kl 16/ hemresa

 Anmälan: Preliminär 27 maj 2019, definitiv 6 september

Anmälan görs via Sensus!
https://www.sensus.se/ungkyrkomusik2019

Fortbildning för körledare:

Orgelpedagogik med bland andra Maria Grönhaug och Kira Lankinen

Övrigt: Möjlighet för körsångare att prova på orgelspel

 

Riksfest för unga röster Åmål 19-20 oktober

tjejer och killar från 9 år

Mer info: www.sjungikyrkan.nu

 

Arrangörer:

Ung kyrkomusik i Västerås stift, Västerås stifts Kyrkosångsförbund, Västerås stift samverkan med: Sensus Rättviks församling Säterbygdens församling Järna med Nås och Äppelbo församling Svenska kyrkan Västerås

Anmälningar görs via Sensus!

https://www.sensus.se/ungkyrkomusik2019

 

 

Vill din församling stå värd för en barnkördag?

Kontakta någon av oss i Ung kyrkomusik för mer information.

Se vår hemsida för kontaktuppgifter: www.vasteras.sjungikyrkan.nu

Vi finns även på facebook och instagram!

 Hör av dig för att få mer information om innehåll eller kostnader.

Du vet väl att det blir en lägre kostnad om du är medlem? 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.