Västerås stifts kyrkosångsförbund

 

Västerås stifts kyrkosångsförbund är en organisation inom Svenska kyrkan i Västerås stift som har som huvuduppgift att stödja stiftets körer – körsångarna och körledarna - med utvecklande och inspirerande aktiviteter.

Utan frivilligarbetare stannar kyrkan. Ett av de tydligaste exemplen på det är den stora skara körsångare som troget förgyller våra gudstjänster runt om i landet. I Svenska kyrkan finns det drygt 100 000 körsångare. Detta gör koristerna till den i särklass största frivilligrörelsen inom kyrkan.  Av dessa 100 000 körsångare är 70 000 knutna till Sveriges kyrkosångsförbund.

I Västerås stift är 243 körer   – 4 600 körsångare i alla åldrar medlemmar i Västerås stifts kyrkosångsförbund.  Varje år anordnas kördagar och läger i stiftet; från aktiviteter för de allra yngsta körsångarna upp till seniorkorister. Dessa dagar ger både inspiration, utveckling och gemenskap för körsångare på alla nivåer.

 

Historik

 

Västerås stifts kyrkosångsförbund (VSKf) bildades 1924 och anslöts tre år senare till Sveriges kyrkosångsförbund. Då hade VSKf 26 medlemskörer med sammanlagt 679 sångare.  De första åren samlades man till stora kyrkosångshögtider varje år. Det var dagar fyllda av både gudstjänster, konserter och föredrag. Under krigsåren låg verksamheten nere för att sedan ta ny fart.

Under 1950-talet kom barnkörarbetet att få en allt större betydelse. Över 1000 barn samlades årligen till barnkyrkosångshögtider. En annan nyhet var kördagar för kyrkokörer, som startade 1955.                                                     

Under 1960-70-talet hölls en mängd kurser och körledarträffar genom förbundet i bland annat nutida musik, rytmiska koraler, kyrkans liturgi, renässansmusik, afrikansk och latinamerikansk musik.

1974 firade Västerås stifts kyrkosångsförbund 50-års-jubileum i Västerås. Vid den tiden och många år framåt var Thorild Ahlund, Torsång sekreterare i VKSf. Han ordnade bl.a. körresor till Cambridge, en tradition som fick sin fortsättning genom Anders Lindström, stiftets musikkonsulent fram till mitten av 2000-talet och tidigare en av förbundsdirigenterna. Andra förbundsdirigenter för Västerås stifts kyrkosångsförbund som kan nämnas är till exempel Bror Samuelson, Uno Sandén, Birgitta Rosenquist- Brorson, Mats Åberg och Agneta Sköld.

Birgit Norrman, Inga-Brita Johansson och Margareta Åberg bör nämnas för sina stora insatser i Ung Kyrkomusik.

Under Rolf Larssons tid som ordförande kom "Jubilatedagarna" till, en körhelg för vuxna med olika innehåll som fortfarande brukar äga rum i någon församling i stiftet någon gång i februari-mars varje år.

2014 firade förbundet 90-års-jubileum i Västerås domkyrka. Vuxna, barn och ungdomar bjöd på en mäktig och medryckande konsert med bl.a. African madonna, en musikal av Felicity Laurence.

Västerås stifts kyrkosångsförbunds viktigaste verksamhet består idag av Jubilatedagarna för vuxna körsångare, kördagar för barn och ungdomar i alla åldrar samt fortbildningsdagar för kyrkomusiker på Sjöviks folkhögskola.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.