Sedan mitten av 1950-talet har det arrangerats barnkördagar i olika församlingar i vårt stift. Vi är tacksamma för att ni ställer upp som värd för detta arrangemang, i samarbete med Ung Kyrkomusik, Västerås stifts Kyrkosångsförbund och Västerås stift.


Här följer information om det som förväntas av er som ansvarar för arrangemang med övernattning:

 

lokaler och övernattning

Kyrka och församlingshem, eller liknande lokal, bör finnas till vårt förfogande hela tiden. Övernattning, oftast golvförläggning ordnas i lämpliga lokaler av värdförsamlingen. 

musikgudstjänst/mässa

Vid musikgudstjänsten och/eller söndagens gudstjänst/mässa, vill vi att en präst,  helst med inriktning på barn och ungdomar, är delaktig och leder gudstjänsterna. De planeras till viss del i förväg av präst och ansvarig körledare för barnkördagarna. Kontakt tas av ansvarig körledare. Eventuellt kan helgen avslutas med konsert istället för gudstjänst.  Vi önskar att kollekt tas upp till Ung kyrkomusik i gudstjänsten/gudstjänsterna eller konserten.

medarbetare

Det är bra om planering och utformning av barnkördagarna är väl förankrat i hela arbetslaget. Låt alla olika kompetenser komma till användning. Delegera och fördela gärna de olika arbetsuppgifterna: personer som ansvarar för maten, församlingspedagoger/barnledare eller annan som tar hand om fritidsaktiviteter i pauserna, vaktmästare i kyrka och församlingshem som kan hjälpa till med praktiska problem som kan uppstå och församlingens kyrkomusiker, som är praktiskt ansvarig för hela arrangemanget.

schema och program

Dagarna kan se ut på olika sätt beroende på årstid och plats. Den kan vara mellan fredag-söndag, lördag-söndag eller fredag-lördag. Starttid och sluttid skiftar och ett utförligt program till helgen görs i samarbete med församlingen och Ung Kyrkomusik.

inför helgen

Några veckor före kördagarna får ni en lista på de anmälda. Där finns information om hur många sångare och vuxna som kommer, adress och mail till körledarna. När ni fått all information, skickar ni till respektive körledare ett informationsbrev, innehållande
vägbeskrivning och övrig praktisk information, t.ex. ev. allergier.

fakturering

Fakturering till anmälda körer sköts av kyrkosångsförbundets kassör, värdförsamlingen skickar faktura till förbundet på den kostnad för mat som är överenskommen.


För mer information

kontakta gärna oss i Ung Kyrkomusik:


Anna Kjellin Falun, 023-546 20 (ordförande)
anna.kjellin@svenskakyrkan.se


Anki Resare Säfsen, 070-648 85 78
anki.resare@svenskakyrkan.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.