Sedan mitten av 1950-talet har det arrangerats barnkördagar i olika församlingar i vårt stift. Vi är tacksamma för att ni ställer upp som värd för detta arrangemang, i samarbete med Ung Kyrkomusik, Västerås stifts Kyrkosångsförbund och Västerås stift.


Här följer information om det som förväntas av er som ansvarar för endagsarrangemang:

 

LOKALER

Kyrka och församlingshem, eller liknande lokal, bör finnas till vårt förfogande hela dagen. När alla anländer serveras frukt och dryck, därefter tar repetitioner vid.

 

musikgudstjänst

Vid musikgudstjänsten på eftermiddagen vill vi att en präst, helst med inriktning på barn och ungdomar, är delaktig och leder gudstjänsten. Gudstjänsten planeras till viss del i förväg av präst och ansvarig körledare för  barnkördagen. Kontakt tas av ansvarig körledare. Vi önskar att kollekt tas upp till Ung Kyrkomusik i gudstjänsten. Efter gudstjänsten avslutas dagen med korv och bröd.

 

MEDARBETARE

Det är bra om planering och utformning av barnkördagen är väl förankrad i hela arbetslaget. Låt alla olika kompetenser komma till användning. Delegera och fördela gärna de olika  arbetsuppgifterna: personer som ansvarar för maten, församlingspedagoger/barnledare eller annan som tar hand om fritidsaktiviteter i pauserna, vaktmästare i kyrka och församlingshem som kan hjälpa till med praktiska problem som kan uppstå och församlingens kyrkomusiker, som är praktiskt ansvarig för hela arrangemanget.

 

schema och program

Så här ser det preliminära dagsschemat ut:                                                                                                                                      09.45 frukt
10.00 samling, repetition
12.00 lunch
fritidsaktivitet
repetition
fika/frukt
16.00 musikgudstjänst
korv med bröd

Ett utförligt dagsprogram görs i samarbete med församlingen och Ung Kyrkomusik.

 

inför kördagen

Några veckor före kördagen får ni en lista på de anmälda. Där finns information om hur många sångare och vuxna som kommer, samt adress och mail till körledarna. När ni fått all information, skickar ni till respektive körledare ett informationsbrev,  innehållande vägbeskrivning och övrig praktisk information, t.ex. ev. allergier.

 

fakturering

Fakturering till anmälda körer sköts av kyrkosångsförbundets kassör, värdförsamlingen skickar faktura till förbundet på den kostnad för mat som är överenskommen.


För mer information

kontakta gärna oss i Ung Kyrkomusik:


Anna Kjellin Falun, 023-546 20 (ordförande)
anna.kjellin@svenskakyrkan.se

Anki Resare Säfsen, 070648 85 78
anki.resare@svenskakyrkan.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.